Níl áirithint ar fáil faoi láthair

Booking currently unavialable

Déan teagmháil linn ar
Contact us on
+353 97 65035


Uaireanta oscailte & praghsanna opening hours & pricingOpen daily 10 am - 5 pm

Cead isteach chuig SOLAS
Admission to SOLAS
            Adult      10 Euro
            Children under 12  5 Euro                                 
            Dalta / Student  7 Euro
            Seanóirí / Seniors 7 Euro


Ionad Cuairteoirí SOLAS
AN EACHLÉIM
FÓD DUBH
BÉAL AN ÁTHA
CO. MHAIGH EO

www.visitsolas.ie

info@visitsolas.ie

00353-9765035