Eispéireas agus Mol Turasóireachta ag díriú ar Stair agus Oidhreacht réigiún Iorrais.


Fáilte chuig Ionad Cuairteoirí Solas, do thairseach chuig stair mhealltach, cultúr agus iontais nádúrtha réigiún Iorrais. Suite i measc tírdhreacha iontacha chósta thiar na hÉireann, tá trí ghailearaí thumthacha inár n-ionad nua-oscailte, agus léargais shuimiúla iontu ar stair Iorrais agus a mhuintir.

Déan iniúchadh ar thaipéis shaibhir oidhreacht ár bpobail, ón méid a chum scríbhneoirí agus ceoltóirí áitiúla go dtí na scéalta corraitheacha faoin eisimirce a mhúnlaigh ár stair.

Faigh blaisín d’áilleacht gharbh ár dtírdhreacha agus an fiadhúlra mara éagsúil a chónaíonn inár n-uiscí cósta, le béim ar leith ar na héiceachórais uathúla atá le fáil ar ár gcladach.

Tóg isteach soilse treorach ár stair mhuirí le gailearaí tumthach a thaispeánann oidhreacht bhródúil ár gceithre theach solais áitiúla.

Lig do scíth inár gcaifé compordach, nó tabhair cuairt ar ár siopa bronntanas, áit a bhfaighidh tú rogha de cheirdeanna ó na ceantair Ghaeltachta.

Más taistealaí fiosrach tú atá ag iarraidh rúndiamhra ár réigiún a réiteach nó más duine áitiúil tú atá ag dúil le do nasc leis an talamh agus leis an bhfarraige a dhoimhniú, tugann Ionad Cuairteoirí Solas cuireadh duit chun iniúchadh ar leith a dhéanamh ar an am atá thart, an lá atá inniu ann agus an todhchaí.Visitor Experience and Tourism Hub exploring the history and heritage of the Erris region. Welcome to Solas Visitor Center, your gateway to the captivating history, culture, and natural wonders of the Erris region. Nestled amidst the stunning landscapes of Ireland's west coast, our newly opened center boasts three immersive galleries brimming with fascinating insights into the history of Erris and its people. 

Delve into the rich tapestry of our community's heritage, from the profound contributions of local writers and musicians to the poignant stories of emigration that shaped our past.

 Discover the rugged beauty of our landscapes and the diverse marine wildlife that inhabits our coastal waters, with special emphasis on the unique ecosystems found on our shores. Immerse yourself in the guiding lights of our maritime history with a dedicated gallery showcasing the proud legacy of our four local lighthouses.

Unwind in our inviting café,  or browse our thoughtfully curated gift shop, where you'll find a selection of artisanal crafts from the Gaeltacht regions.

 Whether you're a curious traveler seeking to unravel the mysteries of our region or a local resident eager to deepen your connection to the land and sea, Solas Visitor Center invites you on a memorable exploration of Erris's past, present, and future.